اخبار تحویل موقت پروژه ابزاردقیق بندر ماهشهر ارسال شده در : ۲۹ مرد ۱۳۹۵

پروژه کالیبراسیون، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق و F&G بخش استحصال بندر صادراتی ماهشهر تحویل در تاریخ1394/12/13 موقت گردید.