معرفی شرکت

 

توسعه روزافزون صنايع مختلف کشور، مهندسين و مديران را ترغيب کرده است که از آخرين دست آورد ها و فن‌آوری‌های موجود بهره گيرند. در اين راستا شرکت برق افزار فرزام (بافر) با بهره‌گیری از نيروهاي متخصص دانشگاه و صنعت و بر اساس نيازهاي روز در سال ١٣٨٥ تأسیس گرديد. انتقال دانش کاربردي به صنعت کشور و انتقال مشکلات آن به دانشگاه از اهداف اوليه تشکيل شرکت بوده است.

اين شرکت پس از انجام پروژه‌های متعدد درزمینه طراحی، تأمین تجهیزات و اجراي پلنت هاي صنعتي، حفاظت سیستم‌های قدرت، و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، در جهت ارتقاء سطح دانش متخصصان کشور و استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل موجود خود و با توجه به هدف اوليه تأسیس شرکت، بخش دوره‌های آموزشي تخصصي را در کنار امور قبلي خود تأسیس نموده است.

با گسترش فعالیت‌های اجرايي و آموزشي شرکت برق افزار فرزام (بافر) توانسته مجوزهاي ذيل را کسب کند :

اميد آن داريم که گام کوچکي در جهت رشد و تعالي صنعت کشور و متخصصان اين آب و خاک برداريم.