اخبار

عنوان: تحویل قطعی پروژه ابزاردقیق بندر ماهشهر

توضیحات:پروژه کالیبراسیون، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق و F&G بخش استحصال بندر صادراتی ماهشهر تحویل در تاریخ 1395/07/10 قطعی گردید.

عنوان: تحویل موقت پروژه ابزاردقیق بندر ماهشهر

توضیحات:پروژه کالیبراسیون، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق و F&G بخش استحصال بندر صادراتی ماهشهر تحویل در تاریخ1394/12/13 موقت گردید.
نمایش 1 تا 2 از 2