اخبار تحویل قطعی پروژه ابزاردقیق بندر ماهشهر ارسال شده در : ۲۹ مرد ۱۳۹۵

پروژه کالیبراسیون، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق و F&G بخش استحصال بندر صادراتی ماهشهر تحویل در تاریخ 1395/07/10 قطعی گردید.