اخبار دوره آموزشی نظام پیشنهادات و انتقادات ارسال شده در : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

تاریخ برگزاری:

28 الی 30 اردیبهشت 1395

مدرس:

جناب آقای مهندس صمدی

تعداد شرکت کنندگان:

12 نفر

محل برگزاری:

پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی (شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس)

 

این دوره با تشکیل کارگاه تدوین نظام انتقادات و پیشنهادات زیر نظر مدرس مجرب شرکت برق افزار فرزام جناب آقای صمدی برگزار گردید به نحوی که شرکت کنندگان در انتهای دوره به خوبی با تدوین یک نظام نامه پیشنهادات و انتقادت آشنایی کلمل یافتند.

در ادامه بررسی و ارزیابی دوره مذکور به استحضار شما همراهان گرامی می رسد:

جهت ارزیابی نحوبه پیشرفت شرکنندگان در دوره یک آزمون تعیین سطح در ابتدای دوره و همچنین یک آزمون پایانی در انتهای دوره جهت برآورد پیشرفت شرکت کنندگان ، ارآن ها اخذ گردید.

 

 

در نمودار فوق ارزیابی سامان دهی محیطی و اجرایی دوره توسط شرکت کنندگان ارائه شده است.

 

در نمودار فوق ارزیابی ومطالب ارائه شده  و ارتباط آن با دوره مذکور توسط شرکت کنندگان در دوره بیان شده است.

 

 

در نمودار فوق ارزیابی شرکت کنندگان از مدرس دوره بیان شده است.

 

 

شرکت کنندگان در دوره می توانند گواهینامه خود را در بخش جستجوی گواهینامه مشاهده نمایند.