اخبار دوره آموزشی نقشه خوانی در برق ارسال شده در : ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری:

2 اسفند الی 5 اسفند 1396

مدرس:

جناب آقای مهندس سپهری

تعداد شرکت کنندگان:

10 نفر

محل برگزاری:

پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی (شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس)

 

 

در ادامه بررسی و ارزیابی دوره مذکور به استحضار شما همراهان گرامی می رسد:

جهت ارزیابی نحوبه پیشرفت شرکنندگان در دوره یک آزمون تعیین سطح در ابتدای دوره و همچنین یک آزمون پایانی در انتهای دوره جهت برآورد پیشرفت شرکت کنندگان ، از آن ها اخذ گردید.

در نمودار فوق ارزیابی سامان دهی محیطی و اجرایی دوره توسط شرکت کنندگان ارائه شده است.

در نمودار فوق ارزیابی ومطالب ارائه شده  و ارتباط آن با دوره مذکور توسط شرکت کنندگان در دوره بیان شده است.

در نمودار فوق ارزیابی شرکت کنندگان از مدرس دوره بیان شده است.

 

شرکت کنندگان در دوره می توانند گواهینامه خود را در بخش جستجوی گواهینامه مشاهده نمایند.