اخبار دوره آموزشی تعمیر و نگهداری UPS ارسال شده در : ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری:

24 تیر الی 25 تیر 1397

مدرس:

جناب آقای مهندس سپهری

تعداد شرکت کنندگان:

18 نفر

محل برگزاری:

شرکت سیمان ساوه

 

 شرکت کنندگان در دوره می توانند گواهینامه خود را در بخش جستجوی گواهینامه مشاهده نمایند.