اخبار دوره آموزشی PCS7-Advanced ارسال شده در : ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری:

24 تیر الی28 تیر1397

مدرس:

جناب آقای مهندس جراحی

تعداد شرکت کنندگان:

20 نفر

محل برگزاری:

پالایشگاه اراک

 

شرکت کنندگان در دوره می توانند گواهینامه خود را در بخش جستجوی گواهینامه مشاهده نمایند.